Welkom bij Viefggz

"van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"

Tarieven/ Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor behandeling die vanuit uw basisverzekering wordt vergoed is het nodig een verwijsbrief  van uw huisarts te hebben voor basis GGZ of specialistische GGZ. Het is belangrijk dat de huisarts hierin beschrijft welke problematiek of vermoeden van diagnose er is.


Basis GGZ

Voor de basis GGZ geldt een vast bedrag per traject, afhankelijk van de tijd die eraan wordt besteed. Ook is er een vast bedrag voor een onvolledig traject. De tijd betreft zowel directe gesprekstijd (face-to-face contact, telefonisch of e-mail contact, E-health), als indirecte tijd (voorbereiding, verslaglegging, reistijd, overleg met collega´s bijv.) die besteed wordt aan de behandeling. U vindt op de site van de NZa meer informatie over de tarieven per traject;  puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292636_22/


Specialistische GGZ

Binnen de specialistische GGZ zijn de tarieven afhankelijk van de diagnose en gekozen behandelmethode. Er geldt een vaste prijs per product, Diagnose Behandel Combinatie (DBC) genoemd. Het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd (direct + indirect) die aan de behandeling besteed is. Pas bij het afsluiten van de behandeling, of wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen,  wordt duidelijk welk tarief van toepassing is. De tarieflijst van 2021 is van toepassing en terug te vinden op de website van de NZa;    https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292704_22/


LET OP!!!

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Bovenstaande bekostiging vervalt en het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen. Meer informatie hierover kunt u vinden op zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf


Vergoedingen

Omdat wij bij Viefggz de kwaliteit van zorg willen bieden die wij denken dat nodig is, met voldoende tijd en persoonlijke aandacht om samen met u te kunnen bepalen wat u op welk moment nodig heeft, waarin we niet beperkt willen worden door afspraken, hebben wij ervoor gekozen om voorlopig geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten.

Hierdoor worden de gemaakte zorgkosten enkel volledig vergoed bij clienten die een restitutiepolis hebben. Een restitutiepolis is een type zorgverzekering waarbij u vrij bent om te kiezen uit zorgverleners. U heeft een vrije zorgkeuze met 100% vergoeding van de zorgkosten.

Wanneer u een naturapolis heeft krijgt u de zorgkosten bij Viefggz slechts gedeeltelijk vergoed waardoor u een eigen bijdrage moet betalen voor de gemaakte zorgkosten. De vergoedingen verschillen per zorgverzekering en bedragen bij een naturapolis doorgaans tussen de 50-90%.

Houd u er wel rekening mee dat ongeacht welke zorgverzekering of polis u heeft, er altijd een wettelijk eigen risico geldt. Voor 2022 is dit vastgesteld op minimaal €385,-


No show

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, verzoeken wij u zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden per telefoon of mail. In geval van te laat afzeggen of niet op de afspraak komen, brengen wij een bedrag van €50 in rekening die de verzekering niet vergoedt. 

E-mailen
Bellen
Map
Info