Welkom bij Vief ggz

"van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"

VIEF

Levendig, energiek, kwiek, vaardig, vitaal, zowel in lichamelijk als geestelijk opzicht.

Bij Vief ggz diagnosticeren, behandelen, begeleiden en coachen we volwassenen vanaf 18 jaar met psychische problemen. Zo kort als het kan en zo lang als het nodig is.

Het doel van de gesprekken is om de totale kwaliteit van uw gezondheid en uw levenskwaliteit te verbeteren, door naast de behandeling van uw psychische klachten, vooral nadruk te leggen op het goed kunnen blijven functioneren  (zowel geestelijk als lichamelijk) in het dagelijks leven en het beter kunnen hanteren van uw klachten.

U kunt bij ons terecht voor generalistische basis ggz (BgGGZ) en specialistische ggz (SGGZ) of coaching bij:

- Depressieve klachten

- Angstklachten

- Klachten na het meemaken van een traumatische gebeurtenis

- Problemen met rouwverwerking

- Klachten wanneer u vastloopt in uw werk

- Een vermoeden van,  of problemen die voortkomen uit, ADHD

- Problemen die voortkomen uit een autismespectrum stoornis

- Lichamelijke klachten waarbij ook psychische aspecten een rol spelen (zoals pijn of vermoeidheid, fibromyalgie, burnout)

- Medicatie advies op maat (starten en opvolgen van antidepressiva of antipsychotica) of opvolging en lichamelijke-/ lab controles wanneer u reeds deze medicatie of een stemmingsstabilisator gebruikt)

- Nazorg als er al een specialistisch traject achter de rug is


De GbGGZ is bedoeld voor mensen die lichte tot matige klachten hebben en is vaak kortdurend.

De SGGZ is bedoeld voor het behandelen van ernstige, complexe of vaak terugkerende klachten en duurt vaak langer.Wij kunnen u helaas niet in behandeling nemen wanneer er sprake is van primaire persoonlijkheidsstoornissen, primaire verslavingsproblematiek, actieve suïcidaliteit.  

 


  

.