Welkom bij Viefggz

"Van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"

Onze praktijk

Wij zijn een kleine instelling, gerund door twee verpleegkundig specialisten. 

Het multidisciplinaire team bestaat verder uit 2 psychiaters, 4 psychotherapeuten, 1 GZ-psycholoog,  1 social worker, 1 SPV en 1 secretarieel en administratief medewerkster.

Na inschrijving brengen we in het eerste contact samen met u in kaart welke hulpvraag u heeft en welke behandeling hier het beste bij aansluit. Ons streven is om zoveel mogelijk contact met 1 vaste behandelaar te hebben echter soms blijkt na de intake dat een andere behandelaar qua expertise beter aansluit bij uw hulpvraag. Binnen de instelling hebben wij dan ook de mogelijkheid om met andere behandelaren te overleggen over de behandeling en in overleg met u de behandeling door een andere behandelaar uit te laten voeren dan de behandelaar die de intake heeft uitgevoerd.

De behandelgesprekken kunnen steunend en structurerend van aard zijn, alsook gedragstherapeutisch, waarbij wij aanvullend gebruik maken van diverse therapie vormen zoals: Individuele psychotherapie, Schematherapie, CGT, PST, EMDR, Systeemtherapie, Partner relatietherapie, ACT, motiverende gespreksvoering en leefstijladviezen. Ook kan het instellen of opvolgen van medicatie een onderdeel van de behandeling zijn, met bijbehorende somatische begeleiding.

Naast de reguliere face-to-face behandelcontacten wordt er ook digitale zorg aangeboden in de vorm van E-health en beeldbellen.

Wij werken conform de eisen van het landelijk kwaliteitsstatuut GGZ en volgens de landelijke GGZ richtlijnen en zorgstandaarden. Ons goedgekeurde kwaliteitsstatuut vind u hier:  kwaliteitsstatuutViefggz.pdf 

Ons team

Maya Molag

Maya Molag

Verpleegkundig Specialist GGZ Eigenaar

Over Sinds 1997 ben ik werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en heb ik als verpleegkundige, verpleegkundig specialist en teamcoördinator gewerkt binnen grote GGZ instellingen. Ik heb ervaring in het diagnosticeren en behandelen van diverse psychische klachten, door middel van o.a. ACT, EMDR, farmacotherapie, CGT. BIG- registratie: 29053499730 VGCT lidnummer: 400652

Susanne Solberg

Susanne Solberg

Verpleegkundig Specialist GGZ Eigenaar

Over Sinds 2003 ben ik werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en heb ik als verpleegkundige, behandelmedewerker, POH-GGZ en verpleegkundig specialist gewerkt binnen grote GGZ instellingen en de huisartsenzorg in Zuid-Limburg. Ik heb ervaring in het diagnosticeren en behandelen van verschillende psychische klachten en problematieken met PST, ACT, EMDR CGT en Farmacotherapie en Engelstalige behandeling. BIG-registratie:29912703630 VGCT lidnummer: 400643

Angéla Zeegers

Angéla Zeegers

Administratief/ Secretarieel medewerkster

Noëlle Vandenbooren

Noëlle Vandenbooren

Psychotherapeut Systeemtherapeut/ Relatietherapeut/ MBT basistherapeut.

Over Sinds 2008 ben ik werkzaam binnen de SGGZ, startende bij de doelgroep kinderen en jongeren/adolescenten, om vervolgens de overstap te maken naar volwassenen met complexe angst, stemmingsproblematiek, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Mijn affiniteit ligt vooral bij de jongvolwassenen die ik vanuit een psychodynamisch (oa MBT) en systemisch (gezin, familie, koppels) psychotherapeutisch kader behandel. BIG-registratie: 99916891116 Register MBT: 111144 NVRG: 14474

Angelica Pallada

Angelica Pallada

Social Worker Maatschappelijk werkster

Over Sinds 2017 ben ik werkzaam als social worker (maatschappelijk werker) in Zuid-Limburg. Ik heb als ambulant begeleider gewerkt en als teamcoach binnen een beschermd wonen locatie. Ik heb veel ervaring in het begeleiden van cliënten die vastlopen op het gebied van dag invulling en dagbesteding. BPSW lidnummer:630703

Verena Henke

Verena Henke

GZ-psycholoog

Over Sinds 2009 ben ik werkzaam als psycholoog en GZ-psycholoog binnen verschillende takken van de gezondheidszorg in Nederland en in het buitenland. Mijn ervaring ligt op het gebied van diagnostiek en behandeling van uiteenlopende psychische klachten en complexe problematiek bij m.n. kinderen en adolescenten/jong volwassenen en hun ouders en ik ga nu de overstap maken naar het behandelen van volwassenen. Ik werk vooral vanuit systemische, psychodynamische en traumatherapeutische invalshoeken en geef ook Engelstalige, Duitse en Franstalige behandelingen. BIG-registratie: 19920373825

Inge Vrinssen

Inge Vrinssen

Psychotherapeut Systeemtherapeut, Schematherapeut

Over Ik heb in mijn werk als psycholoog ruime ervaring opgedaan met diverse problematieken en klachtenbeelden bij kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Na het afronden van mijn Master Psychologie (2009) ben ik tot op heden werkzaam geweest in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds 2014 ben ik GZ-Psycholoog BIG en sinds begin 2022 ook Psychotherapeut BIG. Binnen de opleiding tot psychotherapeut heb ik me in het bijzonder verder bekwaamd in EMDR, spelpsychotherapie en systeemtherapie. Sinds 2019 ben ik tevens geregistreerd als schematherapeut. BIG-registratie: 49918515816

Irene Weltens

Irene Weltens

Psychiater

Over BIG-registratie: 59908907001

Ellis Reijnaerts

Ellis Reijnaerts

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige SPV

Over Sinds 2000 ben ik werkzaam bij Mondriaan als psychiatrisch verpleegkundige. In 2017 ben ik de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) gaan doen en ben ik werkzaam binnen een FACT team bij Mondriaan. Ik heb ervaring met diverse psychiatrische en psychosociale problematiek binnen volwassenenzorg. Mijn werkzaamheden zijn gericht op het ondersteunen van de gevolgen van een psychiatrische stoornis in complexe zorgsituaties. BIG-registratie: 39060434630

Romeo Trapman

Romeo Trapman

Psychiater

Over BIG-registratie: 39916323701

Carolyn Veldman

Carolyn Veldman

Psychotherapeut

Over Sinds 1992 ben ik werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg en heb ik eerst als groepsleidster gewerkt met kinderen en jeugdigen. Vervolgens heb ik een aantal jaren de uitstap gemaakt naar de Jeugdzorg totdat ik in 2008 in de SGGZ ben gaan werken. Startende met kinderen en jeugdigen /adolescenten, om vervolgens de overstap te maken naar volwassenen met complex trauma, angst- en stemmingsproblematiek. Ik heb ervaring in het diagnosticeren en behandelen van verschillende psychische klachten en problematieken met o.a. EMDR, Imaginaire Exposure, Imaginatie en rescripting, hypnose en Engelstalige behandeling. BIG-registratie 29918490816, EMDR-practitioner VEN lidnummer 35002, Psychotraumatherapeut NtVP: lidnummer 1001890

Inge de Graaf

Inge de Graaf

GZ-psycholoog/Psychotherapeut Systeemtherapeut

Over Ik ben gespecialiseerd in behandeling van brede problematiek, waaronder eetstoornissen. In de gesprekken maak ik onder meer gebruik van systeemtherapie. Daarnaast maak ik gebruik van schematherapie (SFT), cognitieve gedragstherapie (CGT) Acceptance Commitment Therapie (ACT). en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). BIG registratie: 19049144116 NVRG: 14105

  

 


  

 

 

 

 
 

 


  

 

 


 
 

 

 

                                                  

                                

                               


                              

                                                 

 

 


E-mailen
Bellen
Map
Info