Welkom bij Vief ggz

"van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"

Onze praktijk

Wij zijn een samenwerkingsverband van twee vrijgevestigd verpleegkundig specialisten en een psychiater. 

Na inschrijving brengen we in het eerste contact samen met u in kaart welke hulpvraag u heeft en welke behandeling hier het beste bij aansluit. U heeft zoveel mogelijk contact met 1 vaste behandelaar maar binnen de praktijk hebben wij de mogelijkheid om indien nodig met collega’s te overleggen over de behandeling.

De behandelgesprekken zijn vooral steunend en structurerend van aard, waarbij we gebruik maken van diverse therapie vormen zoals: CGT, PST, EMDR, ACT, oplossingsgerichte therapie, motiverende gespreksvoering en leefstijladviezen, al dan niet gecombineerd met E-health. Ook kan het instellen of opvolgen van medicatie een onderdeel van de behandeling zijn.

De praktijk is aangesloten bij 1nP, een landelijk netwerk van 600 zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg, en onderdeel van de Parnassiagroep. 1nP werkt conform de eisen van het kwaliteitsstatuut en wij als professionals werken volgens de landelijke GGZ richtlijnen en zorgstandaarden. 

Omdat wij bij 1nP zijn aangesloten kunnen wij zorg bieden vanuit de basisverzekering. Dat betekent dat de zorg vergoed wordt door (alle) zorgverzekeraars wanneer er een verwijzing van de huisarts is voor basis generalistische GGZ of specialistische GGZ. Het is belangrijk dat de huisarts hierin beschrijft welke problematiek of vermoeden van diagnose er is. De vergoeding heeft wel een eigen risico. Voor 2021 is dit vastgesteld op €385.Helaas kunnen wij door het grote aantal aanmeldingen tot 01-07-2021 geen nieuwe verwijzingen aannemen.