Welkom bij Vief ggz

"van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"

Onze praktijk

 Wij zijn een samenwerkingsverband van twee vrijgevestigde verpleegkundig specialisten en een psychiater. Recent is ons team aangevuld met een psycholoog en SPV. 

In het eerste contact brengen we samen met u in kaart welke hulpvraag u heeft en welke behandelaar hier het beste bij aansluit. U heeft zoveel mogelijk contact met 1 vaste behandelaar maar binnen de praktijk hebben wij de mogelijkheid om indien nodig met collega’s te overleggen over de behandeling.

De behandelgesprekken zijn vooral steunend en structurerend van aard, waarbij we gebruik maken van motiverende gespreksvoering, leefstijladviezen en ACT. Ons behandelaanbod bestaat verder uit CGT, oplossingsgerichte therapie, EMDR en EFT, al dan niet gecombineerd met E-health. Ook kan het instellen of opvolgen van medicatie een onderdeel van de behandeling zijn.

De praktijk is aangesloten bij 1nP, een landelijk netwerk van 600 zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg, en onderdeel van de Parnassiagroep. 1nP werkt conform de eisen van het kwaliteitsstatuut en wij als professionals werken volgens de landelijke GGZ richtlijnen. 

Wij bieden zorg vanuit de basisverzekering. Dat betekent dat de zorg vergoed wordt door (alle) zorgverzekeraars wanneer er een verwijzing van de huisarts is voor basis generalistische GGZ of specialistische GGZ. Het is belangrijk dat de huisarts hierin beschrijft welke problematiek of vermoeden van diagnose er is.