Welkom bij Vief ggz

"van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"

Wachttijd

  • Wachttijd tot intake in de SGGZ:      4 tot 6 weken
  • Wachttijd tot behandeling SGGZ:     1 tot 2 weken
  • Wachttijd tot intake BgGGZ:             4 tot 6 weken
  • Wachttijd tot behandeling BgGGZ:   1 tot 2 weken


Tarieven 

Om in aanmerking te komen voor behandeling die vanuit uw basisverzekering wordt vergoed is het nodig een verwijsbrief  van uw huisarts te hebben voor basis GGZ of specialistische GGZ. Het is belangrijk dat de huisarts hierin beschrijft welke problematiek of vermoeden van diagnose er is.

Basis GGZ
Voor de basis GGZ geldt een vast bedrag per traject, afhankelijk van de tijd die eraan wordt besteed. Ook is er een vast bedrag voor een onvolledig traject. De tijd betreft zowel directe gesprekstijd (face-to-face contact, telefonisch of e-mail contact, E-health), als indirect tijd (voorbereiding, verslaglegging, reistijd, overleg met collega´s bijv.) die besteed wordt aan de behandeling. U vindt op de site van de NZa meer informatie over de tarieven per traject;  https://www.puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_313793_22/1/


Specialistische GGZ

innen de specialistische GGZ zijn de tarieven afhankelijk van de diagnose en gekozen behandelmethode. Er geldt een vaste prijs per product, Diagnose Behandel Combinatie (DBC) genoemd. Het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd (direct + indirect) die aan de behandeling besteed is. Pas bij het afsluiten van de behandeling, of wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen,  wordt duidelijk welk tarief van toepassing is. De tarieflijst van 2021 is van toepassing en terug te vinden op de website van de NZa; 

https://www.puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_314091_22/1/


Vergoedingen

Omdat wij de kwaliteit van zorg willen bieden die wij denken dat nodig is en hierin niet beperkt willen worden door afspraken met zorgverzekeraars, hebben we ervoor gekozen geen contracten af te sluiten. Dit betekent dat wanneer u een restitutiepolis heeft tussen de 90-100% vergoed wordt door uw zorgverzekeraar en bij een naturapolis tussen de 50-90%. 

Zowel voor de basis GGZ als voor de specialistische GGZ geldt altijd een wettelijk eigen risico. Voor 2021 is dit vastgesteld op minimaal €385,-


No show

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, verzoeken wij u zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden per telefoon of mail. In geval van te laat afzeggen of niet op de afspraak komen, brengen wij een bedrag van €50 in rekening die de verzekering niet vergoedt.