Welkom bij Viefggz

"Van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"

Actuele wachttijden

  • Wachttijd tot intake:              5 tot 6 weken
  • Wachttijd tot behandeling:    0 tot 1 weken

‘Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).’

Laatst bijgewerkt d.d. 24-05-2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Current waiting times

  • Waiting time to intake:       5 to 6 weeks
  • Waiting time to treatment: 0 to 1 weeks

'If you find the waiting time too long, you can always contact us, or ask your health insurer for waiting list mediation. Your health insurer can support you in ensuring that you receive an intake interview within 4 weeks of your first contact with a care provider, and that treatment has started within 10 weeks of the intake. These are the maximum acceptable waiting times jointly agreed by healthcare providers and healthcare insurers (the Treek standards).'
 

E-mailen
Bellen
Map
Info