Welkom bij Viefggz

"Van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"

Missie en Visie

 

Missie:

De visie van Viefggz is om als eerste ambulante nurse-led clinic in Nederland laagdrempelige kwalitatief hoogstaande en innovatieve zorg te bieden, aan een cliëntenpopulatie die in de huidige markt vaak maanden op een wachtlijst staat alvorens diagnostiek of behandeling kan starten en met regelmaat te complex wordt bevonden.

Wij bij Viefggz geloven niet in maandenlange wachtlijsten en tussenschotten maar wel in een efficiënte, weloverwogen, duurzame behandelaanpak gebaseerd op de meest recente evidence based richtlijnen en zorgstandaarden, waarin we niet terugdeinzen voor complexe zorgvragen rekening houdend met de grenzen van onze eigen expertise. De cliënt en diens hulpvraag staat immer centraal, waarbij de behandeling zo protocollair en kort als mogelijk kan zijn maar tevens zo lang en intensief als nodig. Zowel ambulant, thuis in de eigen omgeving van de zorgvrager of digitaal kan gevraagde zorg geboden worden.

Als mensen hebben wij de vaardigheid om snel een behandelrelatie op te kunnen bouwen die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, openheid en respect.
Wij zijn door onze multidisciplinaire aanpak goed onderlegd in het uitzoeken van complexe diagnostische vraagstukken. Onze behandelaanpak kan bestaan uit zowel psychologische-, psychotherapeutische-, verpleegkundige-, systemische- en/of farmacologische behandelingen met bijbehorende monitoring en somatische screening waarbij motiverende gespreksvoering en coaching ten aanzien van verbeteren van leefstijl tevens een onderdeel kan zijn. Daarnaast bieden wij trajectbegeleiding en hebben door het multidisciplinair karakter de mogelijkheid om zorg indien nodig snel op- en af te schalen.
Derhalve kunnen zowel mensen met enkelvoudige klachten en waar mogelijk een kort zorgtraject, alsook de complexe (rehabilitatie) vraagstukken gericht op herstel, klachtafname en/of stabilisatie en verbeteren van de kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij bij ons behandeld worden. Ook medisch specialistische hulpvragen worden snel opgepakt en er kan flexibel meebewogen worden met de cliënt omdat er geen onnodige tussenschotten zijn die zouden kunnen vertragen waardoor er meer kosteneffectieve zorg geboden worden. 

Tot slot hebben wij nauwe samenwerkingsverbanden met andere ggz-aanbieders in de regio om de huidige wachtlijstproblematiek gezamenlijk aan te pakken.

Visie:
Van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid.


 


E-mailen
Bellen
Map
Info