Welkom bij Vief ggz

"van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"

VIEF

Levendig, energiek, kwiek, vaardig, vitaal, zowel in lichamelijk als geestelijk opzicht.

Bij Vief ggz diagnosticeren, behandelen, begeleiden en coachen we volwassenen vanaf 18 jaar met psychische problemen. Zo kort als het kan en zo lang als het nodig is.

Het doel van de gesprekken is om de totale kwaliteit van uw gezondheid en uw levenskwaliteit te verbeteren, door naast de behandeling van uw psychische klachten, vooral nadruk te leggen op het goed kunnen blijven functioneren  (zowel geestelijk als lichamelijk) in het dagelijks leven en het beter kunnen hanteren van uw klachten. Waarbij u zelf de regie over uw eigen leven behoudt.

U kunt bij ons terecht voor generalistische basis ggz (BgGGZ) en specialistische ggz (SGGZ) of coaching bij:

- Depressieve klachten
- Angstklachten
- Klachten na het meemaken van een traumatische gebeurtenis
- Problemen met rouwverwerking
- Klachten wanneer u vastloopt in uw werk
- Een vermoeden van,  of problemen die voortkomen uit, ADHD
- Problemen die voortkomen uit een autismespectrum stoornis
- Lichamelijke klachten waarbij ook psychische aspecten een rol spelen (zoals pijn of vermoeidheid, fibromyalgie, burnout)
- Medicatie advies op maat (starten en opvolgen van antidepressiva of antipsychotica) of opvolging en lichamelijke-/ lab controles wanneer u reeds deze medicatie of een stemmingsstabilisator gebruikt)
- Nazorg als er al een specialistisch traject achter de rug is


De GbGGZ is bedoeld voor mensen die lichte tot matige klachten hebben en is vaak kortdurend.

De SGGZ is bedoeld voor het behandelen van ernstige, complexe of vaak terugkerende klachten en duurt vaak langer.


Wij kunnen u helaas niet in behandeling nemen wanneer er sprake is van primaire persoonlijkheidsstoornissen, primaire verslavingsproblematiek, actieve suïcidaliteit. 

Onze praktijk is onvoldoende uitgerust om crisisgevoelige problematiek adequaat te kunnen behandelen. Wij kunnen dan ook geen mensen in behandeling nemen die door hun psychische problemen vaak in een crisis terecht komen.


Info voor verwijzers

Het accent ligt op herstelondersteuning, rehabilitatie en maatschappelijke re-integratie aan cliënten waar de primaire focus van de behandeling niet (meer) gericht is op biologische en psychologische factoren, maar meer op de gevolgen van de psychiatrische stoornis of de beperkingen die deze stoornis geeft in het (inter)persoonlijk functioneren.  Het gaat om cliënten met een langer bestaande stoornis, of cliënten met een hoog complexe rehabilitatievraag. Alsook laagcomplexe, protocollair behandelbare medische zorg die niet past binnen de generalistische basis-ggz

Uw verwijsbrief kunt u per mail sturen naar  https://viefggz@zorgmail.nl  of  via TIPP. Vermeld in de verwijzing het volgende:

  • Datum van de verwijzing;
  • Uw naam, functie, AGB-code praktijk en persoonlijke AGB-code;
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer;
  • NAW gegevens van de cliënt, inclusief verzekeringsgegevens;
  • Een korte beschrijving van de klachten en/of problematiek (inclusief het vermoeden van een DSM-5-diagnose);
  • Of het een verwijzing naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ betreft;
  • Of het gaat om een eerste aanmelding of om een heraanmelding;
  • Of er sprake is van suïcidaliteit of ander risicovol gedrag;
  • Actueel medicatiegebruik.


 

 


  

.