Welkom bij Viefggz

"Van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"


Tarieven en Vergoedingen 2024

Om in aanmerking te komen voor behandeling die vanuit uw basisverzekering wordt vergoed is het nodig een verwijsbrief  van uw huisarts te hebben waarin de huisarts beschrijft welke problematiek of vermoeden van diagnose er is.


Kosten van de behandeling

Bij aanmelding is het nooit meteen duidelijk hoe de behandeling precies zal gaan verlopen en hoe lang deze zal gaan duren. Het is dan ook niet mogelijk om vooraf precies te kunnen zeggen hoeveel een behandeling kost. Het is wel altijd vooraf duidelijk hoeveel een consult kost.

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd in heel Nederland. Dit betekent dat de factuur voor de behandeling maandelijks naar u gestuurd wordt. Op deze factuur staan het aantal consulten, de soort consulten en wie de consulten uitgevoerd heeft zodat u deze gemakkelijk kunt controleren. Vervolgens bent u zelf verantwoordelijk om deze factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar en aan Viefggz te betalen. Met sommige verzekeraars hebben wij afspraken gemaakt om de factuur rechtstreeks in te dienen, dit zal in het eerste gesprek met u besproken worden. 

Per consult hanteren wij de wettelijk vastgestelde tarieven, sectie III monodisciplinair, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. Meer informatie hierover vind u onder aan deze pagina bij 'betalingsvoorwaarden' of op de website van de NZA:  https://zorgprestatiemodel.nza.nl

Bij het bepalen van deze tarieven is rekening gehouden met:

Het beroep van de zorgverlener: het tarief van de psychiater is bijvoorbeeld hoger dan dat van de verpleegkundig specialist.

- Het type consult: Tijdens de intake gaat de zorgverlener samen met u in kaart brengen waar u precies tegenaan loopt en waar dat mee te maken heeft, deze 'Diagnostiek' consulten zijn duurder dan wanneer u aan de slag gaat met de 'behandeling'.

- De duur van een consult: Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.

Wij brengen enkel de directe contactmomenten (mail, telefonisch, app, online of op locatie) in rekening. Dit betekent, dat u ervan uit mag gaan, dat we factureren wat we daadwerkelijk besteed hebben.  De overige tijd die u behandelaar besteedt aan de behandeling, zoals rapportage, telefoontjes, overleg, horen bij zo’n consult. Dit maakt de rekening van zo’n consult hoog.


VOORBEELD 

Beroep: Psychiater  

Diagnostiek consult van 60 minuten Code CO0531 Prijs: € 382,19
Diagnostiek consult van 75 minuten Code CO0661 Prijs: € 460,78
Diagnostiek consult van 90 minuten Code CO0791 Prijs: € 566,79   

Behandeling consult van 15 minuten Code CO0206 Prijs: € 121,72
Behandeling consult van 30 minuten Code CO0336  Prijs: € 199,78
Behandeling consult van 60 minuten Code CO0596 Prijs: € 322,35
Behandeling consult van 75 minuten Code CO0726 Prijs:  € 393,41
Behandeling consult van 90 minuten Code CO0856 Prijs: € 481,88

      

Beroep: Verpleegkundig Specialist 

Diagnostiek consult van 60 minuten Code CO0547 Prijs: € 221,60
Diagnostiek consult van 75 minuten  Code CO0677 Prijs: € 267,78
Diagnostiek consult van 90 minuten  Code CO0807 Prijs: € 329,13                                       

Behandeling consult van 15 minuten Code CO0222 Prijs: €  70,14
Behandeling consult van 30 minuten Code CO0352 Prijs: € 115,83
Behandeling consult van 60 minuten Code CO0612 Prijs: € 188,69
Behandeling consult van 75 minuten Code CO0742 Prijs:  € 230,73
Behandeling consult van 90 minuten Code CO0872 Prijs: € 282,43


Beroep: Psychotherapeut

Diagnostiek consult van 60 minuten Code CO0571 Prijs: € 272,24
Diagnostiek consult van 75 minuten  Code CO0701 Prijs: € 330,14
Diagnostiek consult van 90 minuten  Code CO0831 Prijs: € 405,47 

Behandeling consult van 15 minuten Code CO0246 Prijs: €  78,60
Behandeling consult van 30 minuten Code CO0376 Prijs: € 138,75
Behandeling consult van 60 minuten Code CO0636 Prijs: € 229,84
Behandeling consult van 75 minuten Code CO0766 Prijs:  € 281,73
Behandeling consult van 90 minuten Code CO0896 Prijs: € 344,69

*Tarieven zijn op basis van NZA 2023


Vergoedingen

Omdat wij bij Viefggz de kwaliteit van zorg willen bieden die wij denken dat nodig is, met voldoende tijd en persoonlijke aandacht om samen met u te kunnen bepalen wat u op welk moment nodig heeft en waarin we niet beperkt willen worden door afspraken, hebben wij ervoor gekozen om op dit moment niet met alle verzekeraars contracten af te sluiten. Op dit moment hebben wij enkel een contract met DSW verzekeringen, Stad Holland, In Twente.

Welke vergoeding u ontvangt voor de behandeling hangt af van het soort polis dat u heeft. Niet alle zorgpolissen zijn hetzelfde en de vergoedingen kunnen nogal verschillen. Het is daarom belangrijk om van tevoren goed te controleren welke zorgpolis u heeft. 

Met een restitutiepolis ontvangt u doorgaans de hoogste vergoeding maar is het ook belangrijk de voorwaarden goed te lezen. Staat er: “Wij vergoeden 100% van het NZA-tarief”, dan vergoedt de zorgverzekering alle kosten, na aftrek van het eigen risico. Echter, als er staat: “Wij vergoeden 100% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief”, dan hanteert de zorgverzekeraar een lager tarief en krijgt u een deel van de kosten alsnog niet vergoedt waardoor u, naast het eigen risico ook een eigen bijdrage moet betalen voor de gemaakte zorgkosten. 

In 2024 bieden enkel Menzis, A.S.R. en Aevitae nog de mogelijkheid voor het afsluiten van een restitutiepolis.

Houd u er rekening mee dat ongeacht welke zorgverzekering of polis u heeft, er altijd een wettelijk eigen risico geldt. Voor 2024 is dit vastgesteld op minimaal €385,-

Enkele zorgverzekeraars  vergoeden de behandeling bij een ongecontracteerde hulpverlener enkel wanneer u daar van te voren toestemming voor vraagt middels een zogenoemde 'machtiging'!

Wij adviseren u dan ook indien u een behandeling bij Viefggz overweegt eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en de volgende vragen te stellen:

- Ik overweeg een behandeling bij Viefggz. Dit is een GGZ-instelling die ongecontracteerde zorg aanbiedt. 

- Welke percentage vergoeden jullie voor mijn behandeling bij Viefggz?

- Moet ik van te voren toestemming vragen voor mijn behandeling?

- Zijn er aanvullende eisen of voorwaarden zoals een maximum aantal sessies?

- Mag ik deze informatie schriftelijk ontvangen en noteren met wie ik gesproken heb?


 
No show

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, verzoeken wij u zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden per telefoon of mail. In geval van te laat afzeggen of niet op de afspraak komen, brengen wij een bedrag van €75 in rekening die de verzekering niet vergoedt. U vindt onze voorwaarden hier:  Folder%20No%20Show%20beleid.pdf

E-mailen
Bellen
Map
Info