Welkom bij Viefggz

"Van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"


Tarieven en Vergoedingen 2024

Om in aanmerking te komen voor behandeling die vanuit uw basisverzekering wordt vergoed is het nodig een verwijsbrief  van uw huisarts te hebben waarin de huisarts beschrijft welke problematiek of vermoeden van diagnose er is.


Kosten van de behandeling

Bij aanmelding is het nooit meteen duidelijk hoe de behandeling precies zal gaan verlopen en hoe lang deze zal gaan duren. Het is dan ook niet mogelijk om vooraf precies te kunnen zeggen hoeveel een behandeling kost. Het is wel altijd vooraf duidelijk hoeveel een consult kost.

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd in heel Nederland, het ‘Zorgprestatiemodel’.  De vergoedingen van de geleverde zorg zijn in het Zorgprestatiemodel gebaseerd op zogenoemde ´prestaties´ die een zorgaanbieder levert. De kosten voor de behandeling/prestaties die u ontvangen heeft worden maandelijks gefactureerd. Met sommige verzekeraars hebben wij afspraken gemaakt om de factuur rechtstreeks bij hen in te kunnen dienen. De zorgverzekeraar maakt de vergoeding dan rechtstreeks over naar Viefggz. Bij andere zorgverzekeraars is dit niet mogelijk en wordt de factuur maandelijks rechtstreeks naar u gestuurd. Op de factuur staan het aantal consulten, de soort consulten en wie de consulten uitgevoerd heeft zodat u deze gemakkelijk kunt controleren. Vervolgens bent u zelf verantwoordelijk om deze factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar en aan Viefggz te betalen. 


Vergoedingen

Omdat wij bij Viefggz de kwaliteit van zorg willen bieden die wij denken dat nodig is, met voldoende tijd en persoonlijke aandacht om samen met u te kunnen bepalen wat u op welk moment nodig heeft, hebben wij op dit moment enkel een contract met DSW verzekeringen (DSW, Stad Holland, In Twente).  Dit betekent dat Viefggz voor de meeste cliënten een zogenoemde ongecontracteerde zorgaanbieder is.


Wordt de zorg bij Viefggz 100% vergoed door mijn zorgverzekering?

Welke vergoeding u ontvangt voor de behandeling hangt af van de zorgverzekering en het soort polis dat u heeft afgesloten. Niet alle zorgpolissen zijn hetzelfde en de vergoedingen kunnen nogal verschillen. Het is daarom belangrijk om van tevoren goed te controleren welke zorgpolis u heeft.
Met een restitutiepolis ontvangt u doorgaans de hoogste vergoeding maar is het ook belangrijk de voorwaarden goed te lezen. Staat er: “Wij vergoeden 100% van het NZA-tarief”, dan vergoedt de zorgverzekering alle kosten, na aftrek van het eigen risico. Echter, als er staat: “Wij vergoeden 100% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief”, dan hanteert de zorgverzekeraar een lager tarief en krijgt u een deel van de kosten alsnog niet vergoedt waardoor u, naast het eigen risico ook een eigen bijdrage moet betalen voor de gemaakte zorgkosten. 

Bij een natura-polis ligt de vergoeding lager. Heeft u zo’n naturapolis, dan krijgt u bij niet-gecontracteerde zorgverleners – zoals Viefggz – maar een beperkt deel van de kosten vergoed. Meestal is dat ongeveer 70% van een bedrag dat die verzekeraar als ‘marktconform’ hanteert en dan kan het niet vergoede deel van uw factuur best groot worden. Tot zo’n 40%, afhankelijk van de door u gekozen zorgverzekering.
U kunt het percentage wat uw zorgverzekering vergoedt nalezen in uw zorgpolis. Een deel van de factuur valt dan dus niet onder de vergoeding van uw zorgverzekering, waardoor u een deel van de factuur zelf moet betalen.
Welke zorgverzekering u ook heeft, uw zorgverzekering mag niet zo weinig vergoeden, dat u in feite toch gedwongen wordt om naar een gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. 

Houd u er rekening mee dat ongeacht welke zorgverzekering of polis u heeft, er altijd een wettelijk eigen risico geldt. Voor 2024 is dit vastgesteld op minimaal €385,-


Dus ik moet toch bij betalen?

U als cliënt, en Viefggz als zorgaanbieder, hebben recht op een redelijke vergoeding voor de verleende zorg, zodat Viefggz ook in de toekomst de zorg kan blijven aanbieden.
Per consult hanteren wij dan ook de wettelijk vastgestelde tarieven, sectie III monodisciplinair, wanneer er 1 of 2 behandelaren betrokken zijn bij uw behandeling, of Sectie III multidisciplinair wanneer er meerdere behandelaren betrokken zijn bij de behandeling, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. Meer informatie hierover vind u onder aan deze pagina bij 'betalingsvoorwaarden' of op de website van de NZA:  https://zorgprestatiemodel.nza.nl

Bij het bepalen van deze tarieven is rekening gehouden met:
- Het beroep van de zorgverlener: het tarief van de psychiater is bijvoorbeeld hoger dan dat van de verpleegkundig specialist.

- Het type consult: Tijdens de intake gaat de zorgverlener samen met u in kaart brengen waar u precies tegenaan loopt en waar dat mee te maken heeft, deze 'Diagnostiek' consulten zijn duurder dan wanneer u aan de slag gaat met de 'behandeling'.

- De duur van een consult: Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.

Wij brengen enkel de directe contactmomenten (mail, telefonisch, app, online of op locatie) in rekening. Dit betekent, dat u ervan uit mag gaan, dat we factureren wat we daadwerkelijk besteed hebben.  De overige tijd die u behandelaar besteedt aan de behandeling, zoals rapportage, telefoontjes, overleg, horen bij zo’n consult. Dit maakt de rekening van zo’n consult hoog.


VOORBEELD
Beroep: Psychiater
Diagnostiek consult van 60 minuten Code CO0531 Prijs: € 403,20
Behandeling consult van 60 minuten Code CO0596 Prijs:  € 304,81


Beroep: Verpleegkundig Specialist
Diagnostiek consult van 60 minuten Code CO0547 Prijs: € 233,89
Behandeling consult van 60 minuten Code CO0612 Prijs: € 199,52


Beroep: Psychotherapeut
Diagnostiek consult van 60 minuten Code CO0571 Prijs: € 287,26
Behandeling consult van 60 minuten Code CO0636 Prijs: € 243,09


Beroep: GZ-Psycholoog
Diagnostiek consult van 60 minuten Code CO0563 Prijs: € 255,89
Behandeling consult van 60 minuten Code CO0628 Prijs: € 215,70


Beroep: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Diagnostiek consult van 60 minuten Code CO0579 Prijs: € 210,38
Behandeling consult van 60 minuten Code CO0644 Prijs: € 177,77


Beroep: Overige beroepen (SPH/Maatschappelijk werker)
Diagnostiek consult van 60 minuten Code CO0522 Prijs: € 226,92
Behandeling consult van 60 minuten Code CO0587 Prijs: € 189,07

*Tarieven zijn op basis van NZA 2024

Enkele zorgverzekeraars  vergoeden de behandeling bij een ongecontracteerde hulpverlener enkel wanneer u daar van te voren toestemming voor vraagt middels een zogenoemde 'machtiging'!

Wij adviseren u dan ook indien u een behandeling bij Viefggz overweegt eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en de volgende vragen te stellen:

- Ik overweeg een behandeling bij Viefggz. Dit is een GGZ-instelling die ongecontracteerde zorg aanbiedt. 

- Welke percentage vergoeden jullie voor mijn behandeling bij Viefggz?

- Moet ik van te voren toestemming vragen voor mijn behandeling?

- Zijn er aanvullende eisen of voorwaarden zoals een maximum aantal sessies?

- Mag ik deze informatie schriftelijk ontvangen en noteren met wie ik gesproken heb?


No show

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, verzoeken wij u zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden per telefoon of mail. In geval van te laat afzeggen of niet op de afspraak komen, brengen wij een bedrag van €75 in rekening die de verzekering niet vergoedt. U vindt onze voorwaarden hier:  FolderNoShowbeleid.pdf

E-mailen
Bellen
Map
Info