Welkom bij Viefggz

"Van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"

Tarieven/ Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor behandeling die vanuit uw basisverzekering wordt vergoed is het nodig een verwijsbrief  van uw huisarts te hebben waarin de huisarts beschrijft welke problematiek of vermoeden van diagnose er is.


Tarieven

Wij hanteren de wettelijk vastgestelde tarieven, sectie III monodisciplinair, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. Meer informatie hierover vind u onder aan deze pagina bij 'betalingsvoorwaarden' of op de website van de NZA:  https://zorgprestatiemodel.nza.nl


Vergoedingen

Omdat wij bij Viefggz de kwaliteit van zorg willen bieden die wij denken dat nodig is, met voldoende tijd en persoonlijke aandacht om samen met u te kunnen bepalen wat u op welk moment nodig heeft, waarin we niet beperkt willen worden door afspraken, hebben wij ervoor gekozen om op dit moment niet met alle verzekeraars contracten af te sluiten. Op dit moment hebben wij enkel een contract met DSW verzekeringen.

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd in heel Nederland. Dit betekent dat de factuur voor de behandeling elke maand naar u gestuurd wordt. Vervolgens bent u zelf verantwoordelijk om deze factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar.  Wij volgen het principe “planning = realisatie”. Dit betekent, dat u ervan uit mag gaan, dat we daadwerkelijk doen wat er gepland is.

Op onze factuur staan vervolgens het aantal consulten, de soort consulten en wie de consulten uitgevoerd heeft. De overige tijd die u behandelaar besteedt aan de behandeling, zoals rapportage, telefoontjes, overleg, horen bij zo’n consult. Dit maakt de rekening van zo’n consult hoog. 

Welke vergoeding u ontvangt voor de behandeling hangt af van het soort polis dat u heeft. Niet alle zorgpolissen zijn hetzelfde en de vergoedingen kunnen nogal verschillen. Het is daarom belangrijk om van tevoren goed te controleren welke zorgpolis u heeft. 

Met een restitutiepolis ontvangt u doorgaans de hoogste vergoeding maar is het ook belangrijk de voorwaarden goed te lezen. Staat er: “Wij vergoeden 100% van het NZA-tarief”, dan vergoedt de zorgverzekering alle kosten, na aftrek van het eigen risico. Echter, als er staat: “Wij vergoeden 100% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief”, dan hanteert de zorgverzekeraar een lager tarief en krijgt u een deel van de kosten alsnog niet vergoedt waardoor u, naast het eigen risico ook een eigen bijdrage moet betalen voor de gemaakte zorgkosten. 

Met een naturapolis krijgt u een lagere vergoeding.  De vergoedingen verschillen per zorgverzekering en bedragen bij een naturapolis doorgaans tussen de 50-80%. Dat betekent in u geval dat u een gedeelte van de rekening zelf zal moeten betalen.

Houd u er wel rekening mee dat ongeacht welke zorgverzekering of polis u heeft, er altijd een wettelijk eigen risico geldt. Voor 2022 is dit vastgesteld op minimaal €385,-

Een enkele zorgverzekeraar vergoedt de behandeling bij een ongecontracteerde hulpverlener enkel wanneer u daar van te voren toestemming voor vraagt!

Wij adviseren u dan ook indien u een behandeling bij Viefggz overweegt eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en de volgende vragen te stellen:

- Ik overweeg een behandeling bij Viefggz. Dit is een GGZ-instelling die ongecontracteerde zorg aanbiedt. 

- Welke percentage vergoeden jullie voor mijn behandeling bij Viefggz?

- Moet ik van te voren toestemming vragen voor mijn behandeling?

- Zijn er aanvullende eisen of voorwaarden zoals een maximum aantal sessies?

- Mag ik deze informatie schriftelijk ontvangen en noteren met wie ik gesproken heb?


 
No show

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, verzoeken wij u zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden per telefoon of mail. In geval van te laat afzeggen of niet op de afspraak komen, brengen wij een bedrag van €50 in rekening die de verzekering niet vergoedt. 

E-mailen
Bellen
Map
Info