Welkom bij Viefggz

"Van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"


Familie en naastenbeleid

Familie kan een belangrijke functie vervullen bij het herstel, door bijvoorbeeld informatie te verstrekken aan de behandelaar wanneer de cliënt hiermee instemt en/of door een belangrijke rol te spelen in het sociale netwerk van de cliënt.
Daarnaast kan de familie meedenken met cliënt en behandelaar, bij het opstellen van een
behandelplan.
De familie wordt bij Viefggz naar behoefte betrokken bij de zorg, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar heeft. 

Op alle belangrijke momenten binnen de behandeling kan en mag familie of partner bij de gesprekken aanwezig zijn wanneer de cliënt hiervoor toestemming geeft.

In het behandelplan is opgenomen hoe en wanneer de omgeving, familie of naasten betrokken worden bij de behandeling.

Hulpverleners mogen familieleden en naasten informatie geven over de algemene gang van zaken en de werkwijze van Viefggz.

In principe informeert een cliënt zelf zijn of haar familie/naasten over de inhoud van de behandeling. Een hulpverlener kan dit namens de cliënt doen als de cliënt de familie wil informeren maar dit zelf niet kan.
Hulpverleners moeten zich aan wetten en regels houden wanneer het gaat om het verstrekken van informatie aan familie en naasten. Dat houdt in dat als een cliënt geen persoonlijke informatie wil delen met familie of naasten, deze informatie dan ook niet door de hulpverlener verstrekt kan worden.
We verstrekken dus alleen informatie bij aanwezigheid van de cliënt​.

Privacy-en-Naasten-in-GGZ-versie-naasten-web.pdf


Nuttige adressen
De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) biedt een advies- en hulplijn voor familie en naasten in de GGZ. U kunt bij hen terecht met vragen over het ziektebeeld of de behandeling van een familielid of naaste, hoe u het beste contact kunt leggen met de hulpverlener, behandelaar of instellingen en over mogelijke vormen van bemiddeling.
Contact: 0900-333-2222 of via www.lsfvp.nl


Steun van lotgenoten:
Als naaste kunt u via diverse websites informatie, tips en ondersteuningsmogelijkheden (o.a. door lotgenoten) vinden. Hieronder vindt u een aantal websites waar u terecht kunt:

https://www.naasteninkracht.nl 

https://www.labyrint-in-perspectief.nl

https://www.wijzijnmind.nl

Daarnaast kunt u bij de volgende websites terecht voor meer specifieke informatie en
ondersteuning bij:

E-mailen
Bellen
Map
Info