Welkom bij Viefggz

"Van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"

Crisis

Onze praktijk is onvoldoende uitgerust om crisisgevoelige problematiek adequaat te kunnen behandelen. Wij kunnen dan ook geen mensen in behandeling nemen die door hun psychische problemen vaak in een crisis terecht komen.

Wanneer u bij ons in behandeling bent en onverhoopt in psychische nood verkeert, dan kunt u  tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur) een beroep doen op uw eigen behandelaar. Bij start van de behandeling krijgt u verdere informatie over hoe u ons kunt bereiken.

Buiten kantoortijden, in het weekend en op feest- en vakantiedagen wordt uw mail niet gelezen. Om deze reden is communiceren per mail niet geschikt als het gaat om spoed of crisis.

U kunt in dit geval een beroep doen op de huisartsenpost Maastricht & Heuvelland telefoonnummer:043-387 7777  of contact opnemen met 113 zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel (anoniem) met 0900-0113.

Heeft u of uw naaste direct hulp nodig en verkeerd u in levensgevaar bel dan 112.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Our practice is not sufficiently equipped to deal adequately with crisis-sensitive problems. Therefore, we cannot treat people who often find themselves in crisis because of their psychological problems.

If you are in treatment with us and unexpectedly find yourself in psychological distress, you can call on your own practitioner during office hours (Monday to Friday between 8.30 am and 5 pm). At the start of treatment, you will receive further information on how to reach us.

Outside office hours, at weekends and on holidays, your mail will not be read. For this reason, communication by e-mail is not suitable in case of an emergency or crisis.

In this case, you can call the Maastricht & Heuvelland GP Centre on 043-387 7777 or contact 113 suicide prevention via www.113.nl or call (anonymously) 0900-0113.

If you or your loved one needs immediate help and your life is in danger call 112.


E-mailen
Bellen
Map
Info