Welkom bij Vief ggz

"van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"

Info voor verwijzers

Vief GGZ biedt zowel GbGGZ als SGGZ en is gericht op chronische- en laag complexe medische zorg en coaching.

De nadruk ligt naast het behandelen van psychische klachten vooral op het goed kunnen blijven functioneren (zowel lichamelijk als geestelijk) in het dagelijks leven en op het beter leren hanteren van de klachten, waarbij de cliënt zelf de regie over zijn/haar eigen leven behoudt.

Het accent ligt op herstelondersteuning, rehabilitatie en maatschappelijke re-integratie aan cliënten waar de primaire focus van de behandeling niet (meer) gericht is op biologische en psychologische factoren, maar meer op de gevolgen van de psychiatrische stoornis of de beperkingen die deze stoornis geeft in het (inter)persoonlijk functioneren.  Het gaat om cliënten met een langer bestaande stoornis, of cliënten met een hoog complexe rehabilitatievraag. Alsook laagcomplexe, protocollair behandelbare medische zorg die niet past binnen de generalistische basis-ggz.Mocht u twijfelen over een verwijzing of willen overleggen, dat bent u altijd vrij om contact met  een van ons op te nemen per mail (viefggz@zorgmail.nl) of telefonisch.

.
Wij denken graag met u mee!