Welkom bij Viefggz

"Van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"

Info voor verwijzers

Onze aandachtsgebieden zijn ADHD, angststoornissen, stemmingsstoornissen en klachten na psychotrauma. Het gaat hierbij voornamelijk om meervoudige reguliere ggz en complexe ggz problematiek. Het behandelaanbod is zowel Nederlandstalig alsook Engelstalig en daarmee ook gericht op het grote aantal expats en internationale studenten in Maastricht e.o. Daarnaast behandelen wij een kleine EPA populatie waarvoor een levenslooppoli is ingericht.

Het accent van deze behandeling ligt op herstelondersteuning, rehabilitatie en maatschappelijke re-integratie aan cliënten waar de primaire focus van de behandeling niet (meer) gericht is op biologische en psychologische factoren, maar meer op de gevolgen van de psychiatrische stoornis of de beperkingen die deze stoornis geeft in het (inter)persoonlijk functioneren.  Het gaat meestal om cliënten met een langer bestaande stoornis, of cliënten met een hoog complexe rehabilitatievraag.

Wij werken met herstelondersteunende intakes, leggen de nadruk op krachten en mogelijkheden van cliënten waarbij positieve gezondheid het uitgangspunt is, en streven er tevens naar om in de toekomst, samen met ervaringsdeskundigen te werken.

Cliënten hebben gedurende hun hele proces, vanaf de intake, zoveel mogelijk een vaste behandelaar. Er zijn geen schotten tussen zorgprogramma´s waardoor zo min mogelijk vertraging en/of stagnatie plaatsvindt in de behandeling wanneer de behandelfocus verschuift.


Aanmelden kan op diverse manieren:

Indien u aangesloten bent bij zorgmail dan kunt u uw verwijsbrief sturen naar viefggz@zorgmail.nl  Het is ook mogelijk te verwijzen via zorgdomein, de verwijzing via TIPP te laten lopen of een bericht te sturen naar info@viefggz.nl. Vermeld in de verwijzing het volgende:

  • Datum van de verwijzing;
  • Uw naam, functie, AGB-code van de praktijk en persoonlijke AGB-code;
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer;
  • NAW gegevens van de client, inclusief verzekeringsgegevens
  • Een korte beschrijving van de klachten en/of problematiek (inclusief het vermoeden van een DSM-5 diagnose);
  • Of het gaat om een eerste aanmelding of om een her aanmelding;
  • Of er sprake is van suïcidaliteit of ander risicovol gedrag;
  • Actueel medicatiegebruik.

 

 

 

 

E-mailen
Bellen
Map
Info