Welkom bij Viefggz

"van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid"

Voor Wie

U kunt bij ons terecht voor generalistische basis ggz (BgGGZ) en specialistische ggz (SGGZ) of coaching bij:

- Depressieve klachten

- Angstklachten

- Klachten na het meemaken van een traumatische gebeurtenis

- Problemen met rouwverwerking

- Klachten wanneer u vastloopt in uw werk

- Bij een vermoeden van,  of problemen die voortkomen uit, ADHD

- Problemen die voortkomen uit een autismespectrum stoornis

- Lichamelijke klachten waarbij ook psychische aspecten een rol spelen (zoals pijn of vermoeidheid, fibromyalgie, burnout)

- Medicatie advies op maat (starten en opvolgen van antidepressiva of antipsychotica) of opvolging en lichamelijke-/ lab controles wanneer u reeds deze medicatie of een stemmingsstabilisator gebruikt)

- Nazorg als er al een specialistisch traject achter de rug is


De GbGGZ is bedoeld voor mensen die lichte tot matige klachten hebben en is vaak kortdurend.

De SGGZ is bedoeld voor het behandelen van ernstige, complexe of vaak terugkerende klachten en duurt vaak langer.


Wij kunnen u helaas niet in behandeling nemen wanneer er sprake is van primaire persoonlijkheidsstoornissen, primaire verslavingsproblematiek, actieve suïcidaliteit.


Onze praktijk is onvoldoende uitgerust om crisisgevoelige problematiek adequaat te kunnen behandelen. Wij kunnen dan ook geen mensen in behandeling nemen die door hun psychische problemen vaak in een crisis terecht komen.

E-mailen
Bellen
Map
Info